Nepřejme si, aby to bylo lehčí.
Pracujme na tom, abychom my byli silnější.

Nejde ani tak o to, zda se nám podaří naplnit své cíle. 
Jde především o to, jací lidé se z nás, na cestě
za našimi, cíli stanou.

Vyplníme Vám prostor mezi tím, kde jste, a tím, kde byste chtěli být.